August 8, 2022

ข่าวเพื่อโปรเจ็คการศึกษานักเรียน puket news non-profit

เว็บไซต์เพื่อศึกษาระบบการทำงานของเว็บข่าว ไม่แสวงหากำไร

PZG

1 min read

พาราเมาท์ โกลด์ เนวาดา คอร์ป (PZG) ซื้อขาย 86617492 หุ้นในมือในช่วงการซื้อขายล่าสุดและสังเกตปริมาณเฉลี่ยด้วยหุ้น 288.15K หุ้นรับทราบการเน้นอย่างแข็งขันในหุ้นในช่วงการซื้อขายปัจจุบัน PZG เปิดเผยการเปลี่ยนแปลง 8.76% และมูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่ $0.86 ในธุรกรรมการค้าล่าสุด บริษัทนี้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนวัสดุพื้นฐาน มีมูลค่าตลาด 38.5 ล้านเหรียญสหรัฐ...