August 8, 2022

ข่าวเพื่อโปรเจ็คการศึกษานักเรียน puket news non-profit

เว็บไซต์เพื่อศึกษาระบบการทำงานของเว็บข่าว ไม่แสวงหากำไร

Karyopharm Therapeutics Inc.

1 min read

Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI) สังเกตปริมาณเฉลี่ยด้วย 2887.71K หุ้นและแลกเปลี่ยน 17820852 หุ้นในมือในช่วงการซื้อขายล่าสุด หุ้นรับทราบการเน้นอย่างแข็งขันในหุ้นในช่วงการซื้อขายครั้งล่าสุด KPTI เปิดเผยการเปลี่ยนแปลง 19.83% และมูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่ 14.38 ดอลลาร์ในธุรกรรมการค้าล่าสุด บริษัทนี้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นส่วนหนึ่งของภาคการดูแลสุขภาพ มีมูลค่าตลาด 908.96 ล้านดอลลาร์...