August 8, 2022

ข่าวเพื่อโปรเจ็คการศึกษานักเรียน puket news non-profit

เว็บไซต์เพื่อศึกษาระบบการทำงานของเว็บข่าว ไม่แสวงหากำไร

Flotek Industries

1 min read

Flotek อุตสาหกรรม (FTK) เปิดเผยการเปลี่ยนแปลง 16.30% และมูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่ 1.57 ดอลลาร์ในธุรกรรมการค้าล่าสุด บริษัทนี้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นส่วนหนึ่งของภาคพลังงาน FTK แลกเปลี่ยน 31568784 หุ้นในมือในช่วงการซื้อขายล่าสุดและสังเกตปริมาณเฉลี่ยด้วย 3227.36K หุ้น หุ้นรับทราบการเน้นอย่างแข็งขันในหุ้นในช่วงการซื้อขายปัจจุบัน มีมูลค่าตลาด 107.5 ล้านดอลลาร์ การใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพื่อแสดงขนาดบริษัท...