August 8, 2022

ข่าวเพื่อโปรเจ็คการศึกษานักเรียน puket news non-profit

เว็บไซต์เพื่อศึกษาระบบการทำงานของเว็บข่าว ไม่แสวงหากำไร

fdx

1 min read

เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (FDX) สังเกตปริมาณเฉลี่ยด้วยหุ้น 2568.17K และแลกเปลี่ยน 13008681 หุ้นในมือในช่วงการซื้อขายล่าสุด หุ้นรับทราบการเน้นอย่างแข็งขันในหุ้นในช่วงการซื้อขายปัจจุบัน FDX เปิดเผยการเปลี่ยนแปลง 14.41% และมูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่ $229.95 ในธุรกรรมการค้าล่าสุด บริษัทนี้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่าตลาด 62546.4 ล้านเหรียญสหรัฐ การใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพื่อแสดงขนาดบริษัท...