August 8, 2022

ข่าวเพื่อโปรเจ็คการศึกษานักเรียน puket news non-profit

เว็บไซต์เพื่อศึกษาระบบการทำงานของเว็บข่าว ไม่แสวงหากำไร

ESGC

1 min read

การวิเคราะห์ความผันผวน:ความผันผวนยังคงอยู่ที่ 30.77% ในสัปดาห์ที่แล้ว และแสดงความผันผวน 18.55% ในเดือนที่แล้ว ความผันผวนยังวัดโดย ATR ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (14 วัน) ของช่วง True ค่า ATR อยู่ที่ 0.05อีรอส เอสทีเอ็กซ์ โกลบอล คอร์ปอเรชั่น...