August 8, 2022

ข่าวเพื่อโปรเจ็คการศึกษานักเรียน puket news non-profit

เว็บไซต์เพื่อศึกษาระบบการทำงานของเว็บข่าว ไม่แสวงหากำไร

BHVN

1 min read

บริษัท ไบโอฮาเวน ฟาร์มาซูติคอล โฮลดิ้ง จำกัด (BHVN) สังเกตปริมาณเฉลี่ยด้วย 678.45K หุ้นและแลกเปลี่ยน 8892879 หุ้นในมือในช่วงการซื้อขายล่าสุด หุ้นรับทราบการเน้นอย่างแข็งขันในหุ้นในช่วงการซื้อขายปัจจุบัน BHVN เปิดเผยการเปลี่ยนแปลง 70.65% และมูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่ 141.88 ดอลลาร์ในธุรกรรมการค้าล่าสุด บริษัทนี้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นส่วนหนึ่งของภาคการดูแลสุขภาพ มีมูลค่าตลาด...